Про школу

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»

1.Режим роботи школи-інтернату  — п’ятиденний

2.Мова (мови) освітнього процесу — українська

3.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

Ліцензований  обсяг – 350 учнів

Фактична кількість осіб, які  були зараховані на навчання у школу-інтернат

(станом на 1 вересня  2017 року)  — 416 учнів

4.Мережа класів і груп на  2017/2018 н.р.:

Кількість  класів : 19

Кількість виховних груп: 20

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:

У КЗ ЛОР «Винниківська санаторна школа-інтернат»  реалізуються навчальні програми,  рекомендовані МОН України.

Класи та виховні групи  реалізують  проектну діяльність (навчальні , виховні проекти)

6.Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти):

КЗ ЛОР «Винниківська санаторна школа-інтернат» — заклад обласного підпорядкування.

7.Наявність вакантних посад (станом на 1 грудня 2017 року)

 

№ з/п Вакансія (предмет) Навантаження (к-сть год, ставок)
1 Фізика, астрономія 11,5  год
2 Машиніст з прання білизни 0,5 ставки

 

8.Порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення  (у разі його проведення):

Конкурс  на заміщення  вакантних посад  не проводиться.

Прийом на роботу (призначення  на посаду)  —  після  співбесіди  з  особами, які бажають працювати  у  школі-інтернаті .

 

1.Повна назва закладу: Комунальний заклад Львівської обласної ради “Винниківська загальноосвітня  санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів”.

2.Скорочена назва закладу:  КЗ ЛОР “Винниківська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.”

3.Школа-інтернат є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником школи-інтернату є управління майном спільної власності Львівської обласної ради , яке діє від імені власника – Львівської обласної ради. Школа-інтернат підпорядковується департаментові освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

4.Юридична адреса школи-інтернату: вул. Галицька  88а,  м. Львів-Винники ,  79495. Тел./факс: (032) 296-04-67.

5.Школа-інтернат  є  бюджетним неприбутковим закладом.

6.Правила прийому до закладу освіти відповідно до Статуту.

6.1 Комплектування школи-інтернату учнями здійснюється Департаментом.

6.2 Школа-інтернат комплектується   до  початку навчального  року. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови  наявності вільних  місць у відповідних класах.

6.3 Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі  таких документів:

  • скерування Департаменту;
  • висновок фтизіатра;
  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);
  • медичні довідки, передбачені Положенням  “Про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат”.

6.4 У школі-інтернаті можуть можуть утримуватися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються у школу-інтернат на підставі документів, передбачених пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 886.

6.5 Документи на зарахування дитини до школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Cтруктура та органи управління